Trafikalt

Der er etableret parkeringsforbud på Dyrehavevej på strækningen forbi Ansgarsvej og Koppers. Parkeringsforbuddet er godkendt af politimyndigheden, og skiltene er blevet opsat af kommunen.

Parkeringsforbuddet gælder parkering på kørebanen, men i følge den sidste ændring af færdselsloven er det også forbudt, at parkere på yderrabatten.