Foreningen

 

 

Info om Hjulby-Dyrehave Grundejerforening

ØNSKER DU:

AT FORBEDRE DIT LOKALE MILJØ ?

AT SIKRE DIN BOLIG ?

SAMMEN MED DINE NABOER, AT FÅ INDFLYDELSE PÅ DE TING, DER SKER LIGE OMKRING DIG ?

Disse ønsker får du en større chance for at opfylde, ved at være medlem i den lokale grundejerforening.

 Vi beskæftiger os blandt andet med:

– Miljøproblemer i forbindelse med lokalområdet

– Påvirkning af udviklingen i lokalområdet

– Trafikale problemer

 -Udflugter i – og ved – lokalområdet

 – Afhentning af haveaffald

 

Alt dette og mere til for kun 100 kr. om året

Den 21. december 1931 blev alle grundejere i Hjulby-Dyrehave indbudt til stiftende generalforsamling på Hotel Royal i Nyborg. Elleve grundejere mødte og som formand valgtes Hr. Fiskeexportør S. Pedersen. I dag, efter knap 85 år, eksisterer foreningen stadig, meget er ændret, men ikke det grundlæggende formål, der fremgår af lovenes § 1, stk 1:“Foreningens formål er på alle måder at frede og værne om grundejernes interesser i Hjulby-Dyrehave.”

Vi bruger en del tid på at påvirke udviklingen og udbygningen af industrien på Avernakke

(Koppers A/S tidl. Tarconord A/S). Vi har haft nogen succes via kontakt med virksomheden,, Miljøstyrelsen og Miljøankenævnet og tidligere Fyns Amt- og vi kommer også til at bruge tid på dette fremover. Der er en naturlig interesse-konflikt mellem industrien på Avernakke og os – industrien skal drive rentabel forretning, og er samtidig den største kilde til forurening med støj, lugt og sundhedsskadelige stoffer indenfor grundejerforeningens område. Dette påvirker vores rekreative og økonomiske ejendomsværdi, og derfor interesserer vi os fortsat for det, der sker på Avernakke.

I de sidste år har vi haft besøg på Koppers A/S, julebesøg i Dyrehave-møllen, besøg på Nyborg Slot, besøg på TV2Fyn og vinsmagning.

Vi har beskæftiget os med sikkerhedsgodkendelser, revision af godkendelser og nye godkendelser  vedr miljøbeskyttelsesloven til Koppers A/S.

Vi har kontakter med kommunen og politiet vedrørende trafikale forhold i lokalområdet.

Vi har en trailer, der er til fri afbenyttelse for vores medlemmer. Traileren står på Avernakkevænget. Se også rubrikken ”Trailer” på vores hjemmeside.

Haveaffald afhentes to gange årligt i maj og oktober – ved de medlemmer, der ikke selv kan bruge traileren. Haveaffaldet må maks være i 2 meter lange stykker. Affaldet skal lægges ud ved fortovskanten – gerne i plastsække. Hvis der er nogle medlemmer, der ønsker at hjælpe, er de meget velkomne.

Generalforsamling afholdes en gang årligt i første halvdel af året. Som regel i maj-juni. Efterfølgende let servering.

I den kommende tid vil vi fortsætte det nuværende arbejde, og bevare en god dialog med kommunen, andre offentlige myndigheder, Koppers A/S, etc., samt søge at styrke Grundejerforeningen. Foreløbig planlægges 2 udflugter for det kommende år – det traditionelle julebesøg i Dyrehavemøllen (lørdag før 1. søndag i advent, kl. 14); og der arbejdes foreløbig på en forårsudflugt.

Det er frivilligt at være medlem af foreningen, og for øjeblikket er ca. 2/3 af grundejerne i vores område medlemmer. Vi ønsker, at så mange som muligt melder sig ind og deltager i foreningens arbejde, således at vi kan tale med desto større vægt overfor vores kontakter udadtil. Specielt er det vores ønske, at mange møder op til generalforsamlingerne og deltager i den fremtidige påvirkning af udviklingen i vores lokalområde. Bestyrelsen er meget åben for nye ideer og personer til det fremtidige arbejde – og du er meget velkommen til at kontakte os.

Bestyrelsen v. Kristian Angelo          d. 16. november 2017